XO Crosspoint Offices-Logo

Privacyverklaring Crosspoint Offices

Inleiding
Crosspoint Offices gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens door Crosspoint Offices
In het kader van de online en offlinedienstverlening legt Crosspoint Offices informatie die aan ons verstrekt wordt, zoals NAW-gegevens en uw e-mailadres, vast van klanten en andere contacten. Crosspoint Offices gebruikt deze gegevens, gebaseerd op een wettelijke grondslag, voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten alsmede voor marketingdoeleinden, zoals onze nieuwsbrief. Crosspoint Offices verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via de nieuwsbrief. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigingen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een email sturen aan mail@crosspointoffices.nl

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De informatie die in het cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies
Crosspoint Offices maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Cookies van derden
Er worden ook cookies van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als de website plug-ins van derden gebruikt.

Op deze website worden third-party cookies bijvoorbeeld geplaatst door: De social share buttons; hiermee kunt u bepaalde inhoud delen met anderen door te klikken op een icoontje van bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn. Deze third-party cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld!

Beheren van cookies
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie settings in Google Chrome
Cookie settings Opera
Cookie settings in Firefox
Cookie settings Safari
Cookie settings in Internet Explorer

Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u deze mailen naar mail@crosspointoffices.nl


Crosspoint Offices 
Jonckerweg 17 
NL – 2201 DZ Noordwijk
T: 071 – 207 37 25
E: mail@crosspointoffices.nl